Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Znanstveni skup „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba II“

Događaj je završio

Poziv za sudjelovanje na petom znanstvenom skupu „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća –  prešućene stranice književnosti u komunističko doba II“

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glas Koncila i Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ objavljuju poziv za sudjelovanje na petom znanstvenom skupu „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba II“.

Znanstveni skup posvećen hrvatskoj književnosti kršćanskoga nadahnuća održava se svake dvije godine. Cilj mu je pridonijeti znanstvenoj analizi i vrednovanju zanemarene hrvatske književnosti kršćanskoga nadahnuća te dati doprinos premošćivanju umjetno stvorenoga diskontinuiteta u proučavanju hrvatske književnosti i kulture općenito.

Izlaganja na petom skupu bit će posvećena vrednovanju ostvarenih književnih djela kršćanskih autora koja su zbog društveno-političke situacije onoga doba ostala nevalorizirana do današnjega dana. Osobiti naglasak je na kritičko-umjetničkoj analizi pojedinih djela kao potencijalnih doprinosa hrvatskoj književnosti te na interdisciplinarnom pristupu temi i to iz perspektive kroatistike i kroatologije, povijesti i filozofije, komunikologije i drugih humanističkih i društvenih disciplina.

Preporučeni tematski ciklusi su tisak u iseljeništvu, katolički tisak u Hrvatskoj, poetski i prozni žanrovi hrvatske književnosti kršćanskoga nadahnuća i drugo.

Temu za sudjelovanje na znanstvenom skupu treba prijaviti do 1. lipnja 2022. na e-adresu: hrvatska.krscanska.knjizevnost@gmail.com. Obrazac za prijavu može se preuzeti s internetskih stranica organizatora: www.hrstud.unizg.hr/znanstveni-skupovi, www.glas-koncila.hr/hkkn, www.kranjcic.hr.

Znanstveni skup bit će održan u subotu 22. listopada 2022. u Križevcima, a radovi sa znanstvenoga skupa recenzirani i tiskani tijekom 2023. godine u časopisu „Kroatologija“ Fakulteta hrvatskih studija.

Poziv na 5.znanstveni skup Hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća – Prešućene stranice književnosti u komunističko doba (II)

Prijavni obrazac – 5. HKKN 2022

Na vrh