Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Predavanje o ikonopisu

Događaj je završio

U petak, 21. lipnja s početkom u 16 sati u prostorijama biskupske rezidencije u Križevcima održat će se predavanje o ikonopisu. Predavanje je inače kolegij u sklopu eparhijskog trogodišnjeg Studija istočne kršćanske duhovnosti, ali je otvoren za javnost.

Predavač je vlč. Krunoslav Kolar, prof., koji napominje: “Predavanje u prvom redu donosi govor o etimologiji pojma ikona, kratki povijesni pregled nastanka bizantske ikone te osnove procesa ikonopisanja (slikanja ikona). Zatim se uranja u samu teologiju ikone kroz govor o simbolici ikone, odnosu ikone i pralika te odnosu ikone i molitelja. U tom pogledu je neizostavan govor o dogmatskom definiranju ikone pa se obuhvaća ikonoklazam kao pokret protivljenja ikonama kao i teološki odgovor na njega koji je dan na Drugom nicejskom saboru. Predajem kolegij koji se zove “Ikonopis”, ali osobno nemam dara pisati ikone nego pisati o ikonama pa ću onda o njima govoriti iz teološke perspektive, s ciljem da se shvati svojevrsna sakramentalnost ikone“.

Na vrh