Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Predavanje: “Borba za ciklički Svemir – beskonačni svemir i entropija”

Događaj je završio

U srijedu 31. siječnja 2024. godine, s početkom u 19 sati u Kozmološkom centru u Križevcima, znanstvenik dr. rer. nat. Petar Pavlović održat će predavanje o cikličkom Svemiru namijenjeno široj zainteresiranoj javnosti.

Predavanje s naslovom “Borba za ciklički Svemir: beskonačni svemir i entropija” bavit će se cikličkim Svemirom koji stoji kao glavni izazivač ideji da je Svemir započeo s velikim praskom, a kroz ovo predavanje proći će se kroz osnovne postavke i glavne argumente cikličkog Svemira, ali i ponuditi odgovore na najčešće prigovore.

“Modele cikličkog Svemira često se napada na temelju argumenta kako oni nisu u skladu s porastom entropije, odnosno rastom neuređenosti u Svemiru. Zapravo, ovi napadi sežu još od prvog cikličkog modela utemeljenog na općoj teoriji relativnosti. Govorit ćemo o čemu se ovdje zapravo radi, pitat ćemo se ima li pozivanje na entropiju u ovom kontekstu smisla te konačno pokazati kako se mogu pomiriti rast entropije i ciklički Svemir. U vezi s tim pitanjem, pokazat ćemo i neke najnovije znanstvene rezultate i diskusije.”

Ovo javno predavanje organizira Institut za kozmologiju i filozofiju prirode kao prvo u nizu javnih predavanja o znanstvenim temama od šireg interesa koja će se održavati u Križevcima na dvomjesečnoj bazi, a uz potporu Grada Križevaca. Ulazak na predavanja je slobodan.

Na vrh