Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Koncert Gudačkog kvarteta Sebastian

Događaj je završio

CIKLUS GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN U KRIŽEVCIMA

Gudački kvartet Sebastian iz Zagreba u suradnji s Glazbenom školom Križevci i uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske pokreće u Križevcima svoj ciklus koncerata klasične glazbe. Ciklus će se sastojati od četiri koncerta, a koncerti će se održavati u dvorani Glazbene škole u Križevcima.
Prvi koncert održat će se u četvrtak, 1. veljače 2024. od 19.30, a slijediti će koncerti u ožujku, svibnju i listopadu. Ulaz na koncerte je besplatan.
Gudački kvartet Sebastian jedan je od najuglednijih hrvatskih gudačkih kvarteta. Djeluje već 33 godine, a prvi violinist i violist u njemu djeluju od samog početka. Ciklus koncerata u Zagrebu održavaju već 22 godine. Svojim radom ustrajno promiču hrvatsku glazbu, kao i stožerna djela svjetske kvartetske literature. Do sada su snimili 11 diskografskih izdanja.
Ciklus koncerata u Križevcima predstavlja glavna obilježja njihova rada i djelovanja, što se može sabrati u četiri programske odrednice:
1. izvođenje stožernih skladbi svjetske kvartetske literature (W. A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven, A. Dvorak),
2. izvođenje antologijskih skladbi hrvatske glazbene baštine (F. Lhotka, S. Albini, G. Eisenhuth),
3. prve izvedbe novih skladbi (A. Solovera) i
4. suradnje s uglednim hrvatskim glazbenicima (violist Marko Genero, violončelist Branimir Pustički).

Gudački kvartet Sebastian

Anđelko Krpan, violina
Teodora Sucala Matei, violina
Nebojša Floreani, viola
Zlatko Rucner, violončelo

Glazbena škola u Križevcima, četvrtak, 1.2.2024. u 19.30,  

Srećko Albini: Iz baleta Na Plitvička jezera
Valcer Prva lastavica i mazurka Regatta
Joseph Haydn: Gudački kvartet u g-molu, op. 74, br. 3, Jahački
Alfredo Casella: Pet skladbi za gudački kvartet op. 34

Gudački kvartet Sebastian u sastavu Anđelko Krpan i Teodora Sucala Matei, violine, Nebojša Floreani, viola i Zlatko Rucner, violončelo je osnovan 1990. godine u Zagrebu. Repertoar Kvarteta obuhvaća širok raspon glazbenog stvaralaštva od renesanse do suvremene glazbe s naglaskom na izvedbama djela hrvatskih autora. Praizveli su niz kvartetskih skladbi B. Papandopula, A. Klobučara, A. Igreca, N. Firšta, D. Bukvića, S. Drakulić, M. Prohaske, B. Šipuša, M. Kichla, A. Knešaureka, V. Nježića, G. Tudora, T. Uhlika…, od kojih su mnoge nastale na njihov poticaj i njima posvećene. Godine 2002. pokrenuli su ciklus koncerata u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu u kojem su ugostili ugledne svjetske glazbenike, primjerice Milana Turkovića, Michaela Martina Koflera, Paula Meyera, Erica Tanguya, Aleksandra Serdara, Claru Dent, Pierluigia Camiciu, Gustava Tavaresa, Olivera Triendla, Đorđa Stanettija, Rubena Dalibaltayana, Martinu Filjak, Nadu Majnarić, Boštjana Lipovšeka, Roberta Belinića, Krešimira Bedeka, Marka Genera i mnoge druge. Godine 2005. kvartet Sebastian je dobio diplomu Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. U povodu 30 godina postojanja, 2020., Kvartetu Sebastian je uručena Plaketa Hrvatskog društva skladatelja, Povelja Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika, te Plaketa Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. Izdavačka kuća Leykam International je objavila monografiju Gudački kvartet Sebastian – naših 30 godina. Za diskografsku kuću Croatia Records snimili su 8 CD-a od kojih su tri osvojili nominacije za diskografsku nagradu Porin, a za Cantus su snimili dvostruki CD sa svim gudačkim kvartetima Anđelka Klobučara. U travnju 2020. njemačka izdavačka kuća cpo objavila je njihov CD sa skladbama Božidara Kunca, Frana Lhotke i Josipa Štolcera Slavenskog, a prošle 2023. godine ista izdavačka kuća objavila je i njihovo najopsežnije izdanje do sada – trostuki CD sa svim gudačkim kvartetima, te Kvintetom za klarinet i gudače i Kvartetom za gitaru i gudače Borisa Papandopula.

 

Na vrh