Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izložba “Prapovijesne metalurške kulture križevačkog područja”

Događaj je završio

Izložbom „Prapovijesne metalurške kulture križevačkog područja“ Gradski muzej Križevci predstavlja bogatu građu s nalazišta koja pripadaju širokom vremenskom periodu koji obuhvaća razdoblje bakrenog, brončanog i željeznog doba.

Oko 4500 godina prije Krista, nakon mlađega kamenog doba, počinje era kultura koje poznaju metalurgiju, isprva čistog bakra i arsenske bronce, kasnije kositrene bronce te na kraju i željeza.

Osim na pojavi samog metala, promjene u društvu mogu se pratiti i na mnoštvu keramičkih proizvoda. Nakon bakrenodobnih kultura, s rijetkim primjercima bakrenih proizvoda, kraju kojih dolazi do visokih dometa u izradi oružja, oruđa i nakita, slijede visoki dosezi brončanog doba te željezno doba s novim dostignućima. Na ovoj izložbi prikazani su dometi različitih kultura eneolitika, brončanog doba te starijeg i mlađeg željeznog doba, sve do rimskih osvajanja.

Osim predmeta iz fundusa arheološke zbirke Gradskog muzeja Križevci, za ovu priliku posuđena je i građa iz Arheološkog muzeja u Zagrebu te Muzeja grada Koprivnice.

Autorica izložbe

Lana Okroša Rožić

Suradnici na izložbi

Zorko Marković (umirovljeni viši znanstveni suradnik)

Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu)

Ivan Drnić (Arheološki muzej u Zagrebu)

Tomislav Bilić (Arheološki muzej u Zagrebu)

Ivan Valent (Muzej grada Koprivnice)

Katarina Botić (Institut za arheologiju)

Snježana Vrdoljak (Institut za arheologiju)

Andreja Kudelić (Institut za arheologiju)

Restauracija građe iz Vojakovca

Slađana Latinović (Arheološki muzej u Zagrebu)

Dizajn

Rašić + Vrabec

Na vrh