Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izložba: 80 godina arheologije na križevačkom području – 70 godina Gradskog muzeja Križevci

Događaj je završio

80 godina arheologije na križevačkom području

29. rujna – 29. listopada 2022.
Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak, 29. rujna 2022., u 18:00 sati u Likovnoj galeriji, Trg Antuna Nemčića 6/1.

Autorica izložbe: Lana Okroša Rožić 

Izložba 80 godina arheologije na križevačkom području organizirana je kao jedna od obljetničkih izložbi u povodu obilježavanja 70 godina Gradskog muzeja Križevci.

Ova muzejska obljetnica poslužila je kao prigoda za izložbu kojom se kronološki prikazuje tijek razvoja arheologije na području Križevaca i šire okolice gdje se već osam desetljeća obavljaju arheološka istraživanja.

Prva iskopavanja na križevačkom području provedena su ranih četrdesetih godina prošloga stoljeća, no početci arheologije mogu se pratiti još dublje u prošlost i sežu u 1898. godinu kada je gradski fizik dr. Fran Gundrum Oriovčanin izabran za križevačkog povjerenika Narodnoga muzeja. Njegovom je zaslugom Arheološki odjel Narodnoga muzeja krajem 19. i početkom 20. stoljeća obogaćen vrijednimakvizicijama s ovog područja.

U povodu obilježavanja 700 godina slobodnog i kraljevskoga grada Križevaca 1952. godine otvoren je križevački muzej. Prikupljanje nalaza s arheoloških lokaliteta utkano je u same početke muzejskog djelovanja. O Arheološkoj zbirci brinuo je upravitelj Dragutin Zajc koji je i potaknuo otvaranje Muzeja. Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu je 1973. obavio prvo veće istraživanje na ovom području i to na nalazištu Brezovljani koje datira u mlađe kameno doba. Dolaskom arheologa 1977. godine započinju istraživanja u organizaciji Muzeja stoga su krajem sedamdesetih, tijekom osamdesetih te krajem devedesetih godina 20. stoljeća obavljena mnoga iskopavanja na prapovijesnim i srednjovjekovnim lokalitetima u okolici Križevaca, ali i u samome gradu, primjerice na prostoru ciglane gdje je istražen dio kasnobrončanodobnog naselja.

Početak novog tisućljeća obilježen je sustavnim i velikim zaštitnim istraživanjima. Muzej je pokrenuo sustavna istraživanja prapovijesnog neolitičkog nalazišta Brezovljani koja se gotovo kontinuirano provode već dugi niz godina. Sustavna istraživanja višeslojnog kalničkog lokaliteta Igrišče nastavljena su na poticaj Instituta za arheologiju koji na ovom nalazištu također već duže vrijeme organizira i obavlja iskopavanja. Potrebno je spomenuti zaštitna istraživanja lokaliteta Poljana Križevačka 1 i Poljana Križevačka 2, koja je isto tako proveo Institut za arheologiju prije izgradnje dionice autoceste A 12 Gradec – Križevci, i zaštitna istraživanja na nalazištima Škrinjari 1 i Škrinjari 3, koja je obavila tvrtka Geoarheo d.o.o. na trasi izgradnje željezničke pruge dionice Gradec – Sveti Ivan Žabno. U novije je vrijeme Institut za arheologiju istraživao srednjovjekovni lokalitet Osijek Vojakovački – Mihalj.

Predstavljanjem nalazišta istraženih tijekom proteklih nekoliko godina zaokružuje se prikaz aktivnosti na području arheologije započetih prije osam desetljeća na ovom arheološki izuzetno bogatom području.

Izložba će se moći razgledati do 29. listopada 2022. radnim danom od 10:00 do 13.00 i od 18:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 12:00 sati.

Besplatno stručno vodstvo kroz izložbu održavat će se utorkom od 18:00 do 20:00 sati te 4., 6. i 10. listopada od 10:00 do 13:00 sati.

Na vrh