Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Kapela Sv. Florijana Križevci
Kapela Sv. Florijana Križevci
Kapela Sv. Florijana Križevci
Kapela Sv. Florijana

Kapela Sv. Florijana

Kapela Sv. Florijana

Barokna građevina sa očuvanim manjim oltarom čija središnja slika prikazuje Sv. Florijana, zaštitnika od požara znamenitog pavlinskog slikara Ivana Rangera. Na pročelju je kip sv. Florijana iz 18. stoljeća. Uz sliku su i kipovi sv. Pavla i sv. Ivana. Minijaturno pročelje s tri i tri pilastra u nejednakom ritmu sa svake strane vrata izvedeno je konveksno, a obogaćeno je raščlanjenjem. Kapela sv. Florijana je likovno najvrijednija od tri križevačke kapele, a podignuta je kao zavjetna 1735. godine.

Adresa

Trg Sv. Florijana, 48260 Križevci

Otvori u Google kartama

Na vrh